53-41-M/03 Praktická sestra

PRAKTICKÁ SESTRA

Poskytovat bez odborného dohledu základní ošetřovatelskou péči a vykonávání jednoduchých výkonů při poskytování zdravotní péče.

Podílení se pod odborným dohledem na specializované ošetřovatelské péči.

Projekt podporují: