škola | Cheb (okres Cheb)

SZŠ a VOŠ Cheb, příspěvková organizace

SZŠ a VOŠ Cheb je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Vykonává činnost střední školy, vyšší odborné školy, domova mládeže, školní jídelny a školní jídelny – výdejny.

Škola vzdělává žáky v oboru praktická sestra, který nahradil dlouholetý tradiční obor všeobecná sestra a obor zdravotnický asistent. Vzhledem k požadavkům trhu práce se rozšířila skladba studijních oborů o sociální péči  (nyní sociální činnost) a maséra ve zdravotnictví, dále pak poskytujeme vyšší odborné vzdělávání v oboru sociální práce. Obor Praktická sestra lze studovat i dálkově. Další možností je vzdělávání ve tříletém učebním oboru Ošetřovatel.

SZŠ a VOŠ Cheb se za dobu svého působení stala neodmyslitelnou součástí středního vzdělávání v regionu. Při procesu optimalizace středního školství KK dokázala obhájit svou existenci a udržet si zájem veřejnosti.

SZŠ A VOŠ CHEB, p. o. -  POMÁHAT JE FAJN!            

NABÍZENÉ OBORY:

PRAKTICKÁ SESTRA – denní a dálková forma

SOCIÁLNÍ ČINNOST

MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ

OŠETŘOVATEL

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

5. 12. 2020

21. 1. 2021

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: PRAKTICKÁ SESTRA)
53-41-M/04 - Masér ve zdravotnictví
(ŠVP: MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: SOCIÁLNÍ ČINNOST)
53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: OŠETŘOVATEL)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 15. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 10. 2019 - 8. 10. 2019
21. 10. 2014 - 24. 10. 2014
17. 1. 2007 - 18. 1. 2007
16. 10. 2001 - 19. 10. 2001
Projekt podporují: