79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

ŠVP Holub

všeobecné gymnázium

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 39,9% (62,8) 8,2% (95,8%) 100% (0%)
2019 13,3% (89,5) 13,3% (53,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,4% (80) 23,6% (56,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 30,3% (85,3) 29,9% (68,7) 21,8% (93,1%) 19,2% (6,9%)
2016 42,1% (89,0) 41,7% (75,2) 36,6% (96,2%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 4,0% (40) 3,0% (32,8) 10,0% (75%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (69) 33,0% (58,4) 28,1% (96,2%) 100% (0%)
2019 33,0% (71) 25% (59,7) 42,4% (96,4%) 100% (0%)
2018 54,6% (75) 54,2% (66,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 28% (72) 28,4% (66,6) 22,9% (93,1%) 16,7% (6,9%)
2016 52,6% (76) 54,1% (71,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: