škola | Holice (okres Pardubice)

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Gymnázium sídlí v novém školním areálu, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i venkovní sportoviště. Samozřejmostí jsou moderní jazykové a počítačové učebny, laboratoře, bezbariérový přístup či pokrytí školy Wi-Fi signálem.

Studenti si vybírají z 5 cizích jazyků, ve vyšších ročnících volí semináře dle svého budoucího zaměření. Kromě tradičních seminářů, které prohlubují znalosti v jednotlivých předmětech, nabízíme i specializované – např. latinu, finanční matematiku, globální a environmentální problémy, psychologii, pokročilou angličtinu s rodilým mluvčím, dějiny umění či geografické informační systémy. Připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám z cizích jazyků. Jsme partnerskou školou Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, spolupracujeme se zaměstnavateli (možnosti stáží, kroužek technického kreslení, robotiky). Studenti mohou přímo ve škole získat mezinárodně platný certifikát ECDL (tzv. řidičák na počítač). Pokud se chcete podívat, jak to u nás vypadá, klikněte sem.

 

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: ŠVP Holub)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: ŠVP Holub)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3.5
5. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie I
2018 2
3. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie I
1. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie II
2017 5.5
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
4. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
7. 1. 2020 - 10. 1. 2020
4. 2. 2014 - 7. 2. 2014
2. 11. 2009 - 6. 11. 2009
14. 5. 2007 - 15. 5. 2007
3. 2. 2003 - 12. 2. 2003
17. 9. 2001 - 17. 9. 2001
18. 9. 2000 - 18. 9. 2000
11. 10. 1999 - 13. 10. 1999
Projekt podporují: