škola | Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace,

Umíme víc!

Jsme obchodní akademie zaměřená na:

Výuka na obou zaměřeních obsahuje všeobecné vzdělávací předměty, tři cizí jazyky a odborné ekonomické předměty týkající se všeobecného i odborného ekonomického změření. Na každém zaměření vyučujeme 3 cizí jazyky v různých kombinacích. Základ tvoří angličtina a kromě ní nabízíme němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu a ruštinu. Kdo chce ještě víc, může využít nabídku nepovinného kroužku čínštiny.

Součástí výuky je i povinná měsíční praxe. Větší část žáků absolvuje svou praxi v rozsahu 1 měsíce v rámci programu Erasmus+ v zahraničí. Praxi v zahraničí lze prodloužit až na 3 měsíce. Mezi dlouhodobě oblíbené destinace patří Irsko, Španělsko, Německo, Francie a Itálie. Úspěšní studenti 4. ročníku mohou absolvovat dvoutýdenní stáž na Business School v Holandsku.

Naši žáci se pravidelně velmi úspěšně zúčastňují různých soutěží, a to jak v odborných ekonomických disciplínách, jazykových olympiád, tak i sportovních soutěží a turnajů.

Na začátku prvního ročníku se poznáváme na seznamovacích kurzech, mezi další oblíbené aktivity patří sportovní kurzy (lyžařské, vodácké, cyklistické a turistické), školní akademie, týdenní zahraniční a tuzemské exkurze a maturitní plesy. 

Součástí školy je i vyšší odborné studium určené pro absolventy středních škol. Nabízíme studium na oboru Mezinárodní obchodní styk, zaměření na:

  • cestovní ruch
  • zahraniční obchod

Studium je 3leté, zakončené absolutoriem.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Školní vzdělávací program Obchodní akademie)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3.4
6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
2. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
2018 3.5
2. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
2017 2
1. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
4. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
4. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie I

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
14. 3. 2016 - 22. 3. 2016
22. 11. 2010 - 25. 11. 2010
8. 3. 2004 - 12. 3. 2004
9. 4. 2002 - 17. 4. 2002
26. 1. 2000 - 4. 2. 2000
Projekt podporují: