škola | Brno (okres Brno-město)

Integrovaná střední škola automobilní Brno

ISŠA Brno patří mezi nejmoderněji a nejlépe vybavené střední odborné školy se zaměřením na výuku auto a motooborů v ČR. Díky svému jedinečnému zázemí a pravidelně proškolovaným pedagogům vám nabízí možnost využít vysoké úrovně odborného vzdělání.

Nabízíme tyto obory

  • tříleté učební obory – Automechanik, Mechanik motocyklů, Karosář, Autolakýrník, Mechanik nákladních vozidel a autobusů, Mechanik nákladních vozidel a autobusů SCANIA a novinkou je Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky
  • čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou – Autotronik, Dopravní prostředky, Provoz a ekonomika dopravy
  • nástavbové studium – Autotronik a Provozní technika
  • jednoleté studium – Autoelektrikář

… a v rámci studia je možnost získat ve všech oborech řidičský průkaz ZDARMA!

Teorie a praxe… hlavně praxe!

Výuka probíhá v rekonstruovaném komplexu učeben, dílen a sportovišť. Moderní učebny pro teorii jsou základem pro kvalitní výuku, ale ze všeho nejdůležitější pro nás jsou dílny – diagnostická linka, zkušebna zážehových motorů, válcová zkušebna, motorový dynamometr, dílna alternativních pohonů, lakovna, karosárna, centrum pro diagnostiku a opravy motocyklů. Část odborného výcviku se realizuje na odloučených pracovištích, jako jsou Autonova, Scania, Motortec, DPMB, a na dalších 70 autoservisech různých značek, jako jsou například BMW, Mercedes, VW, Porsche, Jeep, Škoda, Ford, Volvo, Opel, Fiat aj. Žáci maturitního oboru Autotronik skládají ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku v oboru Automechanik a absolventi oboru Dopravní prostředky mají možnost získat během jednoho roku i výuční list v oboru Automechanik.

Pět stipendijních programů

Škola v současné době ve spolupráci s partnery Scania, Agrotec, Hošek Motor, Louda auto a DPMB nabízí pět stipendijních programy s bonusy v řádu desítek tisíc korun ročně.

Nejsme jen škola, jsme centrum celoživotního vzdělávání!

Škola v rámci své činnosti nabízí celou řadu odborných školení. Ročně vzděláme více než 500 dospělých osob.

Projekty

ISŠA je zapojena do řady projektů, které podporují kvalitu výuky, školení pedagogů, neustálou inovací odborného vybavení dílen, laboratoří a odborných učeben.

Spolupráce

Škola spolupracuje s profesními a oborovými svazy SAČR, SDA, Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Stáže

Nejlepší žáci mají možnost zúčastnit se výměnné stáže ve Francii a v Anglii.

Soutěže

Žáci školy se pravidelně účastní finále soutěže Autoopravář junior ve všech automobilních kategoriích a také v mezinárodní soutěži v kategorii automechanik a mechanik motocyklů. V posledních letech se žáci umisťují pravidelně na předních pozicích.

ISŠA Brno není jen o studiu!

Nabízí řadu mimoškolních činností, například: sportovní klub, adaptační kurzy, technické kroužky, jazykové kroužky,  zájezdy na veletrhy, autosalony, školní ples a mnohé další aktivity.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

23-45-M/01 - Dopravní prostředky
(ŠVP: Dopravní prostředky)
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy
(ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy)
39-41-L/01 - Autotronik
(ŠVP: Autotronik)
23-55-H/02 - Karosář
(ŠVP: Karosář)
23-61-H/01 - Autolakýrník
(ŠVP: Autolakýrník)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Automechanik)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik motocyklů)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik nákladních vozidel a autobusů)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik nákladních vozidel a autobusů - Scania)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1
1. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autotronik
4. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autolakýrník
6. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - karosář
2018 3
2. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autolakýrník
1. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autotronik
2. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
2017 2 3. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autolakýrník
3. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - karosář
5. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - automechanik

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
16. 2. 2016 - 23. 2. 2016
7. 2. 2011 - 11. 2. 2011
13. 3. 2000 - 17. 3. 2000
Projekt podporují: