škola | Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)

Základní škola a Praktická škola U Trojice

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Škola se nachází v klidné části Havlíčkova Brodu. Součástí školy jsou základní škola, střední škola a školní družina. Základní škola má dvě části – základní školu speciální a základní školu. Střední škola poskytuje vzdělání v oborech 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. Žáci v nich mají možnost získat střední vzdělání. Zpravidla je otevřena jedna třída oboru Praktická škole jednoletá (ve třídě je 4 – 6 žáků) a jedna až dvě třídy oboru Praktická škola dvouletá, kde se třídy naplňují do 14 žáků.

Vybavení školy

Školní budova se skládá ze dvou částí (původní budova a nová přístavba) propojených spojovací chodbou. Ve školní budově se nachází 13 tříd, dvě oddělení školní družiny, počítačová učebna, cvičná školní kuchyňka, školní a keramická dílna a vícesmyslová relaxační místnost.

Ke škole patří velká zahrada, která je využívána v rámci tělesné výchovy, pracovních činností i jiných předmětů. Poskytuje také vhodný prostor pro relaxaci a volnočasové aktivity. Škola nemá vlastní tělocvičnu, k výuce tělesné výchovy slouží kromě zahrady městská hřiště a pronajatá zařízení ve městě. Škola je poměrně snadno dostupná ze zastávek MHD, z autobusového i vlakového nádraží.

Škola je bezbariérová, k přesunu do patra slouží výtah. Disponuje dostatečným hygienickým zázemím pro žáky včetně žáků imobilních. Ve vestibulu školy jsou umístěny šatny.

Třídy školy jsou vybaveny jednomístnými žákovskými lavicemi, které umožňují libovolné uspořádání dle momentálních potřeb. Ve třídách základní školy speciální a ve třídách prvního stupně základní školy jsou vybudovány relaxační koutky. Všechny třídy školy jsou vybaveny počítači, které slouží k výuce žáků a jsou propojeny internetovou sítí. 

Dle potřeby jsou počítače doplněny dotykovými obrazovkami. Některé třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, které slouží názorné výuce žáků.  Pro třídy, které takto vybaveny nejsou, jsme zakoupili mobilní interaktivní tabuli. Dále je možné využívat notebooky, tablety a čtečky. Pro žáky s těžšími formami postižení slouží čtecí lupa, rehabilitační bazény, polohovatelný rehabilitační stůl a další kompenzační pomůcky.

Škola je dobře vybavená běžnými učebnicemi pro dané vzdělávací programy a učebními pomůckami. K přípravě a dalšímu studiu učitelů i žáků slouží učitelská a žákovská knihovna. Literatura, učebnice a učební pomůcky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.   

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:                         

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
 • základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Kritéria pro přijímací řízení: 

 1. Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu (růžový formulář)
 2. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
 3. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře
 4. Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Uchazeči budou přijímání bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru, tj do počtu 7 žáků v oboru.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
 • základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Kritéria pro přijímací řízení: 

 1. Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu (růžový formulář)
 2. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
 3. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře
 4. Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Uchazeči budou přijímání bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru, tj do počtu 24 žáků v oboru.

 Video o naší škole: https://youtu.be/Z4gtZFaGLNM

Obory

78-62-C/01 - Praktická škola jednoletá
(ŠVP: Praktická škola jednoletá)
78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá
(ŠVP: Praktická škola dvouletá)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
6. 2. 2018 - 8. 2. 2018
14. 9. 2011 - 15. 9. 2011
13. 11. 2002 - 19. 11. 2002
8. 1. 2002 - 15. 1. 2002
10. 5. 1999 - 10. 5. 1999
Projekt podporují: