škola | Most (okres Most)

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., Most

Rádi bychom Vám představili školu, která má již 27letou tradici. MŠMT ČR ji akreditovalo k poskytování vzdělávání formou zápisu do sítě škol již v roce 1993. Škola obdržela Certifikát kvality, osvědčující skutečně velmi dobrou úroveň poskytovaného vzdělávání jak po stránce kvalifikačního složení pedagogického sboru, tak po stránce technického vybavení školy.

Za dobu existence máme tisíce úspěšných absolventů školy, kteří se velmi dobře uplatnili nejen na trhu práce, ale i při studiu na vysokých školách. Prioritou pro nás není jen poskytnout kvalitní vzdělání, pomoci žákům uspět u maturitních zkoušek a realizovat se v budoucím životě, ale i snaha vytvořit bezpečné a příjemné prostředí všem žákům po celé čtyři roky studia na naší škole.

Naším cílem je, aby žáci chodili do školy rádi, cítili se bezpečně, navázali přátelské a pevné vztahy, realizovali se a našli v pestré nabídce všeobecných i odborných předmětů ten nebo ty, které je budou naplňovat a bavit a čas strávený ve škole vnímali jako přínosný.

Ve škole pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, žákům je k dispozici výchovný poradce, metodik prevence, kariérový poradce a školní asistentka. Všichni učitelé mají jednou týdně konzultační hodiny, kdy jsou žákům a rodičům plně k dispozici. Naším společným krédem je učinit maximum, aby žáci byli ve škole úspěšní a spokojení a jak již říkal Jan Ámos Komenský: "Největším úspěchem učitele je dobrý student." Velice důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Jsme školou rodinného typu, na škole panují přátelské vztahy a to jak mezi žáky, tak mezi učiteli.

Žákům školy vyplácíme prospěchové stipendium do průměru 1,75. Pro žáky prvních ročníků organizujeme adaptační pobyt v zahraničí zdarma a také obdrží ISIC kartu (mezinárodní průkaz studenta platný ve 124 zemích). Pravidelně se zapojujeme do mezinárodních projektů (Erasmus+ a projekt Deutsche Jugend). Vyučujeme prostředtnictvím e-learningového systému Moodle. Veškeré informace poskytujeme žákům a rodičům prostřednictvím internetové aplikace Bakalář. Jsme certifikovaní k testování ECDL, připravujeme a zajišťujeme certifikované průvodcovské zkoušky, žáci mají také možnost vykonat státní zkoušku z kancelářského psaní na PC. Nově také nabízíme zkoušky Národní soustavy kvalifikací.

Aktivně podporujeme žáky sportovce a to formou individuálního přístupu a částečného uvolnění z výuky. Mezi naše úspěšné absolventy patří např. mladý hokejista Kristián Reichel, tenistka Miriam Kolodziejová nebo rychlobruslařka Tereza Nosková.

Jako stěžejní vnímáme i vytvoření správných podmínek pro integrované žáky.

Nabízíme široké spektrum mimoškolních aktivit (lyžařské a vodácké kurzy, návštěvy divadel či kin, odborné přednášky, kroužky sportovních her, fiktivních firem a robotiky).

Škola disponuje čtyřmi počítačovými učebnami, dvěmi učebnami robotiky, kmenové třídy jsou vybaveny počítači s připojením na internet, interaktivní tabulí či plátnem. Volný čas mohou žáci trávit v atriu školy nebo v nově vybavené studovně, v celé škole je k dispozici wifi síť. Pro občerstvení o přestávkách mohou žáci využít školní kantýnu.

Dovolujeme si Vás pozvat na naše Dny otevřených dveří, které se konají 8. 12. 2020 (12:00-17:00), 9. 1. 2021 (9:00-13:00) a 4. 2. 2021 (12:00-17:00). Pokud nebude možné Dny otevřených dveří uskutečnit, můžete si domluvit individuální schůzku s ředitelkou školy.

Přihlášky ke studiu se podávají do 1. 3. 2021, kritériem pro přijetí je osobní pohovor s ředitelkou školy a prospěch pololetních vysvědčeních z 8. a 9. třídy.

Motto školy: "JSME VÍC NEŽ ŠKOLA, JSME TVOJE SPRÁVNÁ CESTA."

Mgr. Kateřina Fischerová

ředitelka

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Cestovní ruch a průvodcovství)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Informační technologie a programování)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Sportovní marketing a management)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 4. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
4. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. CH)
11. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2018 0.5
4. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
21. místo - ústřední kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
26. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 0.5 2. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
17. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
2. 4. 2019 - 4. 4. 2019
18. 2. 2013 - 21. 2. 2013
15. 4. 2008 - 18. 4. 2008
9. 2. 2004 - 12. 2. 2004
25. 4. 2000 - 27. 4. 2000
Projekt podporují: