škola | Benešov (okres Benešov)

Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131

Jsme moderní škola s bohatou historií, která má širokou nabídku maturitních, učebních a pomaturitních studijních programů.

Dáváme studentům jedinečnou příležitost studovat odborné předměty v anglickém jazyce a zajišťujeme jim možnost praxí u zahraničních partnerů.

Máme kvalitní a moderní zázemí pro výuku jako je vlastní skleník, jízdárna a driving range.

Naši absolventi mají široké uplatnění na pracovním trhu a rozhodně nemají problém se získáním zaměstnání.

Aktuálně nabízíme tyto studijní obory:

maturitní:

  • Veterinářství (Veterinární technik, PET specialista)
  • Zahradnictví (Tvorba a údržba zeleně)
  • Agropodnikání (Podnikání v zemědělství, Chov koní a jezdectví, Mechanizace v zemědělství)
  • Přirodovědné lyceum (Věda a výzkum)

učební obory

  • Jezdec a chovatel koní
  • Zahradník
  • Zemědělec – Farmář

vyšší odborné vzdělání

  • Zemědělské podnikání
  • Veterinární asistent - nově od školního roku 2021/2022

Více informací najtede na

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

41-41-M/01 - Agropodnikání
(ŠVP: Chov koní a jezdectví)
41-41-M/01 - Agropodnikání
(ŠVP: Mechanizace v zemědělství)
41-41-M/01 - Agropodnikání
(ŠVP: Podnikání v zemědělství)
41-44-M/01 - Zahradnictví
(ŠVP: Tvorba a údržba zeleně)
43-41-M/01 - Veterinářství
(ŠVP: PET specialista)
43-41-M/01 - Veterinářství
(ŠVP: Veterinární technik)
78-42-M/05 - Přírodovědné lyceum
(ŠVP: Věda a výzkum)
41-51-H/01 - Zemědělec - farmář
(ŠVP: Zemědělec - farmář)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Zahradník)
41-53-H/02 - Jezdec a chovatel koní
(ŠVP: Jezdec a chovatel koní)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
2018 4
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
2017 3
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
14. 10. 2019 - 18. 10. 2019
17. 9. 2013 - 19. 9. 2013
18. 10. 2011 - 21. 10. 2011
27. 2. 2007 - 2. 3. 2007
2. 10. 2002 - 4. 10. 2002
23. 9. 1999 - 23. 9. 1999
26. 4. 1999 - 4. 5. 1999
Projekt podporují: