škola | Praha 1 (okres Praha)

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 4.5
2. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - Latinský jazyk - kategorie A
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví
2018 3.5
6. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie B
2. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A
4. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B
2017 2.5
5. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor historie
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
6. 12. 2017 - 11. 12. 2017
23. 3. 2009 - 27. 3. 2009
9. 4. 2001 - 18. 4. 2001
Projekt podporují: