škola | Hranice I - Město (okres Přerov)

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588

Jsme škola, která žije lesem.

Jsme lesáci tělem a duší. Lesy sázíme, pěstujeme i těžíme. Staráme se o lesní zvěř a k tomu používáme lovecké psy. 

Jsme moderní škola s bohatou historií. Ovládáme moderní software a nosíme lesnické stejnokroje.

Staráme se o to, aby tu lesy, zvěř i tradice byly pro naše děti a děti našich dětí. 

Lesnictví je naším posláním a už brzy se může stát i tvým.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

41-46-M/01 - Lesnictví
(ŠVP: Lesnictví)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
13. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor ekonomika a řízení
2018 0.5
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
11. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
25. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2017 3
4. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
20. 3. 2018 - 22. 3. 2018
25. 1. 2012 - 27. 1. 2012
14. 1. 2009 - 16. 1. 2009
5. 4. 2006 - 6. 4. 2006
12. 11. 1998 - 18. 11. 1998
Projekt podporují: