škola | Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

31-43-M/01 - Oděvnictví
34-42-M/01 - Obalová technika
82-41-M/02 - Užitá fotografie a média
82-41-M/04 - Průmyslový design
82-41-M/05 - Grafický design
82-41-M/07 - Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/14 - Textilní výtvarnictví
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
23-52-H/01 - Nástrojař

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 14. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ
28. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 1. 2018 - 23. 1. 2018
6. 2. 2012 - 9. 2. 2012
8. 6. 2006 - 13. 6. 2006
5. 4. 2000 - 5. 4. 2000
19. 3. 1999 - 26. 3. 1999
17. 9. 1998 - 17. 9. 1998
Projekt podporují: