škola | Bor (okres Tachov)

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

VYBER SI SVŮJ OBOR, STUDUJ V SŠ BOR

Pro absolventy základních škol nabízíme tříleté učební obory, ukončené závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem a mohou pokračovat v nástavbovém studiu, jež je zakončeno maturitní zkouškou.

 • Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik - 23-68-H/01

  Díky praktickému zaměření oboru mohou naši absoloventi pracovat ve ve firmách českých i zahraničních na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích.

Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

  1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C.
  2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 (s možností získání Evropské zkoušky)
  3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení
  4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků
 • Opravář zemědělských strojů - 41-55-H/01

  Opět díky praktickému zaměření oboru mohou žáci konat stáže ve smluvních pracovištích SŠ Bor – ve firmách českých i zahraničních a díky získaným odborným kompetencím mohou pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích.

  Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

  1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C, T
  2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 + svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 - W01 (s možností získání Evropské zkoušky)
  3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení
  4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků
 • Kuchař - číšník - 65-51-H/01

  Odborný výcvik probíhá v moderním kuchařském prostředí, vybaveným špičkovými stroji, které práci kuchařům, cukrářům, pekařům usnadňují – zajišťujeme tak kvalitní praxi, která je rozdělena na 5 úseků: teplá kuchyně, studená kuchyně, cukrárna, pekárna a bar-restaurace, takže až po ukončení studia se může náš absolvent rozhodnout, ve které oblasti chce pracovat.
  Díky získaným odborným kompetencím mohou naši absolventi pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích, nejen v ČR, ale i v cizině, protože budou schopni komunikovat s hostem ve dvou cizích jazycích

  Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

  1. Základní barmanský kurz a Barmanský kurz pro pokročilé
  2. Základní kurz cukrářské výroby + Základní kurz pekařství a výroby jemného pečiva
  3. Získání řidičského oprávnění skupiny B za zvýhodněnou cenu pro žáky školy
 • SŠ Bor nabízí nástavbové studium pro absolventy 3-letých učebních oborů SOU ve studijním oboru:

  64-41-L/51 Podnikání - denní forma, délka studia 2 roky

  64-41-L/51 Podnikání - dálková forma, délka studia 3 roky

NOVĚ NABÍZÍME: 3 -leté učební obory s výučním listem 

 • 23-51-E/01 - Strojírenské práce (uplatnění při montážních, servisních a zámečnických pracích, uplatnění při povolání strojní dělník, obrábění kovů)
 • 26-51-E/01 - Elektrotechnické a strojně montážní práce (uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži a demontáži elektrotechnických zařízení)
 • 69-54-E/01 - Provozní služby (uplatnění jako pracovník úklidové firmy, asistent pedagoga, chůva, hospodyně a pomocnice v domácnosti)

 

 • JSME PERSPEKTIVNÍ ŠKOLA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
 • POSKYTUJEME KVALITNÍ A SYSTEMATICKOU PŘÍPRAVU PRO BUDOUCÍ POVOLÁNÍ
 • MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ZDARMA
 • MOŽNOST ZÍSKÁNÍ SVÁŘEČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ZDARMA
 • BARISTICKÝ KURZ ZDARMA
 • BARMANSKÝ KURZ ZDARMA

 

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
23-51-E/01 - Strojírenské práce
(ŠVP: Strojírenské práce)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik opravář motorových vozidel)
26-51-E/01 - Elektrotechnické a strojně montážní práce
(ŠVP: Elektrotechnické a strojně montážní práce)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
69-54-E/01 - Provozní služby
(ŠVP: Provozní služby)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
25. 11. 2016 - 2. 12. 2016
12. 4. 2011 - 14. 4. 2011
19. 2. 2007 - 23. 2. 2007
10. 12. 2002 - 10. 12. 2002
7. 1. 2002 - 10. 1. 2002
Projekt podporují: