škola | Ostrava (okres Ostrava-město)

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.

PROČ?

Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě.

Vzdělávání pro 21.století

Žáci jsou vedeni k samostatnému jednání, kritickému myšlení, komunikaci, respektu a toleranci vůči jiným myšlenkám a osobám, komunitnímu zapojení, zkušenostnímu učení, spolupráci a kreativitě.

Individuální práce se studentem
Malé skupiny žáků ve třídách umožňují individuální přístup v kombinaci s moderními metodami výuky a  žáci jsou takto vedeni k vybudování vnitřní motivace a pocitu nutnosti celoživotního učení.

Mezinárodní prostředí

Naše kurikulum je pro žáky inspirací a  průvodcem v současném kosmopolitním a globálním světě a pomáhá jim v názorové orientaci a pocitu vlastní odpovědnosti za současné a budoucí dění ve světě.

 

Koncepce a rámec školy:

  • učit se kompetencím, měkkým dovednostem a aplikaci zpětného plánování učebních jednotek a výukových hodin (proč-jak-co)
  • využít různých forem výuky v závislosti na aktivitách ve výuce - skupinová výuka, projektová výuka, badatelská výuka, zkušenostní učení a zážitková pedagogika, učení se službou
  • ve vzdělávání zohlednit individuální potřeby žáků a diferenciovat výuku
  • zaměřit se na osobnostní a sociální rozvoj žáků
  • respektovat ve výuce potřeby a požadavky vysokých škol, zaměstnavatelů a pracovního trhu
  • být otevřenou komunitní institucí nabízející široké komunitě kvalitní všeobecné mezinárodní vzdělávání a další aktivity mimo rámec standardního vyučování
  • nabízet vzdělávání pro každého bez ohledu na etnickou, náboženskou, sociální a národnostní příslušnost, rodný jazyk, pohlaví nebo speciální vzdělávací potřeby

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Let the World Come to You)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: International School in Ostrava)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0.5 1. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B
12. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B
4. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B
2017 0 13. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
12. 2. 2019 - 14. 2. 2019
3. 12. 2012 - 5. 12. 2012
28. 5. 2008 - 29. 5. 2008
Projekt podporují: