škola | Šumperk (okres Šumperk)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat jednu třídu oboru ekonomického lycea (30 žáků) a jednu třídu oboru obchodní akademie (30 žáků). Koncem  ledna se na našem novém webu objeví informace o kritériích přijímacího řízení, také nabídneme termín ilustračních zkoušek (texty nanečisto z CJL i MAT).

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Šumperk se nachází v Olomouckém kraji a  nabízí dva obory vzdělávání:

a/ obchodní akademie -  je klasickým 4letým studijním oborem zakončeným maturitní zkouškou. Jeho absolvováním získávají studenti úplné střední odborné vzdělání ekonomického zaměření.

b/  ekonomické lyceum - i zde získá žák po čtyřech letech maturitní vysvědčení, ale v učebním plánu jsou posíleny všeobecně vzdělávací předměty tak, aby absolventi tohoto oboru mohli dále studovat na vysokých školách různého zaměření.

Doménou naší školy je nejen ekonomické zaměření, ale také zvýšené hodinové dotace jazykového vzdělávání, a možná právě proto se podle statistik 95 % žáků hlásí nejen na vysoké školy  s ekonomickým zaměřením, ale také na filozofické, pedagogické či právnické fakulty. Naši absolventi nacházejí bez problémů uplatnění v praxi, jsou úspěšní jak  ve sféře podnikatelské, tak i ve státní správě.

Ve škole máme nově vybudovanou multimediální učebnu, učebny pro ICT výuku, krásnou tělocvičnu, půjčujeme zadarmo knížky ze školní knihovny, jazykové učebny, velmi hezké prostory pro výuku cvičené kanceláře a pohodovou atmosféru v hodinách.

 

Další a zajímavé informace najdete i na webových stránkách naší školy:  www.oa-sumperk.cz

Jméno, funkce: Mgr. Ludmila Divišová, výchovná poradkyně

Telefon: 725 075 183

E-mail: divisova@oa-sumperk.cz

U nás je možné si domluvit  osobní návštěvu školy.

 Jsme i na sociálních sítích.

 Doporučujeme podívat se i na další webové stránky, kde se o našich oborech dozvíš zajímavé věci: mrkni na: http://www.oa-sumperk.cz/wp-content/uploads/2020/11/Noviny_75vyroci_skoly.pdf

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie)
78-42-M/02 - Ekonomické lyceum
(ŠVP: Ekonomické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2018 0.5
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A
12. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
17. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 0 9. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
10. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
23. 4. 2019 - 25. 4. 2019
29. 10. 2012 - 31. 10. 2012
1. 11. 2011 - 2. 11. 2011
8. 6. 2010 - 9. 6. 2010
14. 6. 2007 - 15. 6. 2007
6. 10. 2003 - 13. 10. 2003
7. 11. 2001 - 13. 11. 2001
19. 11. 1998 - 20. 11. 1998
Projekt podporují: