škola | Kladno (okres Kladno)

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace

Vystihuje nás heslo Přátelská škola, plná nápadů.

Jsme odborná škola s individuálním přístupem k žákům a mnoha obory různých zaměření.

Umělecké maturitní obory:

Odborný maturitní obor:

Tříleté učební obory:

Dvouleté nástavbové obory:

Naši školu bez povšimnutí neminete. Disponujeme nepřehlédnutelnou budovou s velkými prostory. Jako jediná státní škola v Kladně a jeho okolí nabízíme žákům čtyřleté maturitní umělecké obory i tříleté učební obory, navíc s možností dvouletého nástavbového studia. Tím jsme na Kladensku unikátní.
Jsme zaměření především na profesní a odbornou přípravu žáků. Spolupracujeme s řadou renomovaných soukromých dřevařských, stavebních a potravinářských firem regionu a s oděvními firmami či návrháři. Tyto firmy pak žáci navštěvují jednak při odborném výcviku či ročníkových praxí, ale také při jednorázových odborných exkurzích.

U nás žáci naleznou svůj talent a dále ho rozvíjí.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba
(ŠVP: Nábytkářská a dřevařská výroba)
82-41-M/07 - Modelářství a návrhářství oděvů
(ŠVP: Modelářství a návrhářství oděvů)
82-41-M/11 - Design interiéru
(ŠVP: Design interiéru)
29-53-H/01 - Pekař
(ŠVP: Pekař)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: Tesař)

Spolupracující firmy

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 5. místo - ústřední kolo Tesař - Mistrovství ČR

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
28. 3. 2017 - 30. 3. 2017
6. 1. 2015 - 8. 1. 2015
13. 12. 2010 - 17. 12. 2010
2. 5. 2006 - 4. 5. 2006
4. 12. 2002 - 4. 12. 2002
23. 11. 2001 - 28. 11. 2001
Projekt podporují: