škola | Jihlava (okres Jihlava)

FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a střední odborná škola, Jihlava

Škola FARMEKO se vyznačuje dobrými mezilidskými vztahy, příjemným „rodinným“ prostředím, moderním vybavením, individuálním, partnerským a komunikativním přístupem k žákům a studentům

  • studenti se velmi dobře uplatňují v praxi či při studiu na vysokých a vyšších školách
  • naši studenti dosahují velmi dobrých výsledků při státních maturitách - ve srovnání s jinými odbornými SŠ v ČR jsme vysoce nadprůměrní 

V současné době škola zajišťuje vzdělávání v  těchto oborech:

SOŠ:

VOŠ:

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-43-M/01 - Laboratorní asistent
(ŠVP: Laboratorní asistent)
78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum
(ŠVP: Zdravotnické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1 4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
19. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 1
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
15. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
22. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2017 0 40. místo - krajské kolo Logická olympiáda - kat. SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
6. 5. 2016 - 12. 5. 2016
2. 11. 2010 - 8. 11. 2010
16. 9. 2002 - 20. 9. 2002
22. 11. 1999 - 25. 11. 1999
Projekt podporují: