škola | Vlašim (okres Benešov)

SOŠ a SOU, Vlašim, Zámek 1

Škola byla založena v roce 1958 jako tradice zemědělského školství na Benešovsku a z dochovaných archivních materiálů sahá tato tradice až do minulého století, kdy v roce 1892 byla ve Voticích založena Živnostenská škola pokračovací, která zanikla počátkem I. sv. války a následně zde byla v roce 1923 založena Lidová škola hospodářská.

Od počátku založení školy se zde vyučovaly především obory zaměřené na zemědělství, a to pěstování rostlin, chov zvířat, opravy zemědělské techniky, ale i předměty typické pro dívky a to „Vaření“, „Šití“, „Administrativní práce“ a další předměty pro dívky.

Od roku 1968 do roku 1974 zde byla také Dívčí odborná škola. V sousedství vlašimského Zemědělského odborného učiliště, jak se škola od založení nazývala, byla založena celá řada odborných učilišť, neboť zemědělství v tomto období mělo poměrně vysoké požadavky na počty pracovních sil. Zavádění modernizace a mechanizace do zemědělství a také změny majetkových poměrů k budovám, které tyto školy využívaly pro své potřeby, zapříčinilo zrušení celé řady odborných učilišť (Loutí, Bezejovice, Votice, Olbramovice, Ledeč nad Sázavou, Uhlířské Janovice) a jejich kapacity byly následně přeneseny do vlašimského odborného učiliště.

Tradice zemědělského školství byla ve Vlašimi zachována až do roku 1987, kdy v souvislosti s plánovanou stavbou nového školského zařízení bylo zahájeno rozšíření vzdělávací nabídky o další obory výuky, a to obory vycházející z tradičních zkušeností: Kuchař  – číšník, Švadlena a krejčová a také Zedník, v souvislosti s připravovanou výstavbou školy.

Zásadní změna v historii školy nastala v roce 1997, kdy SOU Vlašim a SOU Kladruby u Vlašimi uzavřely optimalizační projekt, kde hlavním bodem tohoto optimalizačního programu vyhlášeného MŠMT ČR byly zásady optimalizace, které se týkaly využívání volných kapacit, koordinace nabídky vzdělání a zajištění společně prováděného náboru, využívání personálních potenciálů, využití prostorových kapacit a úspory finančních nákladů.

V roce 1997 došlo také v souvislosti s touto optimalizací k převzetí kapacit ze zrušeného SOU Společného stravování v Chlístově u Benešova.

V souvislosti s těmito kroky došlo 1. ledna 1999 ke sloučení SOUz a OU Kladruby se SOUz Vlašim.

Od roku 1999, kdy došlo ke sloučení SOU Vlašim a SOU Kladruby (Tehov), nese škola název SOU Vlašim.

Všechny tyto kroky přinesly následně celou řadu pozitivních změn týkajících se vzdělávací nabídky. Přenesením kapacit ze SOU Chlístov byla rozšířena vzdělávací nabídka o maturitní obory, čtyřletý obor Kuchař (dnešní Gastronomie) a dvouleté nástavbové studium (dnešní Podnikání).

Od roku 2000 byl zaveden obor Cukrář, od roku 2004 pak čtyřletý maturitní obor s názvem Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a Turismus). Tyto změny nejsou úplné, neboť aby škola vyhověla vzdělávacím potřebám žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, byla již v roce 1995 rozšířena vzdělávací nabídka o obory odborného učiliště se zaměřením korespondujícím s již zavedenými tříletými obory ve škole.

Od roku 2005 škola nese název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1. V té době se škola stává jedním z největších vzdělávacích zařízení ve Středočeském kraji počtem žáků, který dosahuje cca 700.

Současná vzdělávací nabídka školy je tak rozsáhlá a zajímavá, že žáci, kteří ve škole studují, mohou vzájemně přecházet mezi jednotlivými obory výuky podle potřeb a výsledků ve studiu a v případě studijního neúspěchu si mohou zvolit formu studia a takový obor výuky, který jim bude vyhovovat, a nemusí školu opustit a hledat vhodné vzdělávání na jiných školách. Toto vše je podrobně popsáno na internetovém portálu naší školy.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: Hotelnictví)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
29-51-E/01 - Potravinářská výroba
(ŠVP: Cukrářské práce)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
41-55-E/01 - Opravářské práce
(ŠVP: Opravářské práce)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Kuchařské práce)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
11. 3. 2019 - 15. 3. 2019
23. 9. 2014 - 25. 9. 2014
14. 2. 2011 - 17. 2. 2011
7. 3. 2007 - 9. 3. 2007
13. 5. 2003 - 16. 5. 2003
Projekt podporují: