škola | Jesenice (okres Rakovník)

Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1

Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1

Zřizovatel: Středočeský kraj. Od roku 1960 prošla škola dlouholetým vývojem. Vzdělává žáky v tradičních zemědělských oborech, v oborech potravinářských a v oborech zasahujících do oblasti sociálních služeb, včetně nástavbového studia v dálkové formě. Ráz menší školy s rodinnou atmosférou dává záruku individuálnímu přístupu k žákům a dobrému sociálnímu klimatu. Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje celodenní stravování, a Domov mládeže poskytující ubytování žákům ze vzdálenějších regionů. 
Cílem školy je poskytnout žákům dobrý start pro výkon Cílem školy je poskytnout žákům dobrý start pro výkon výrobnu, dílny pro odborný výcvik, skleníky, školní zahradu), spolupracujeme se zaměstnavateli v regionu. Prostřednictvím projektů umožňujeme žákům účastnit se zahraničních praxí v SRN. Žáci mají možnost zapojit se do řady kroužků, fiktivní firmy, soutěží, exkurzí, projektů. Žáci zemědělských oborů absolvují svářečský kurz, řidičské oprávnění skupiny T, obor Zahradník sk. B a T.
střední vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté):
* 75-41-M/01 Sociální činnost – pečovatelská činnost
Obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb všem věkovým kategoriím a typům klientů. Absolventi najdou uplatnění ve státních a soukromých zařízeních, v terénní pečovatelské službě nebo ve veřejné správě.
střední vzdělání s výučním listem (tříleté):
* 53-41-H/01 Ošetřovatel
* 29-54-H/01 Cukrář
* 41-52-H/01 Zahradník
* 41-52-H/01 Zahradník – florista
* 41-51-H/01 Zemědělec – farmář
* 29-51-E/01 Potravinářská výroba – Cukrářské práce
* 41-52-E/01 Zahradnické práce
* 41-51-E/01 Zemědělské práce – Farmářské práce
nástavbové vzdělání:
* 68-42-L/01 Bezpečnostní služby (dálková forma studia)
Zájemci o studium na naší škole nás mohou navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Žatecká 1, Jesenice
tel.: 313 599 325, 313 599 391
issjesenice@issjesenice.cz
www.issjesenice.cz

Dny otevřených dveří: 22. 1. 2021, 23. 1. 2021, 5. 2. 2021, 6. 2. 2021 + kdykoliv po telefonické domluvě.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Pečovatelská činnost)
68-42-L/51 - Bezpečnostní služby
(ŠVP: Bezpečnostní služby)
29-51-E/01 - Potravinářská výroba
(ŠVP: Cukrářské práce)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
41-51-E/01 - Zemědělské práce
(ŠVP: Zemědělské práce - Farmářské práce)
41-51-H/01 - Zemědělec - farmář
(ŠVP: Zemědělec - farmář)
41-52-E/01 - Zahradnické práce
(ŠVP: Zahradnické práce)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Zahradník)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Zahradník - florista)
53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: Ošetřovatel ve zdravotnictví)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
7. 3. 2017 - 9. 3. 2017
5. 1. 2011 - 7. 1. 2011
8. 12. 2006 - 12. 12. 2006
11. 3. 2002 - 14. 3. 2002
Projekt podporují: