škola | Rajhrad (okres Brno-venkov)

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Výuka zahradnických oborů má v Rajhradě tradici od roku 1950. Školní budova, domov mládeže a vytápěné skleníky jsou umístěny v areálu školní zahrady o rozloze 5 ha, která slouží potřebám odborného výcviku a praxe. Škola je státní a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Nabídka oborů zajišťuje jejich dokonalou prostupnost a přípravu na život v pořadí .vyučení-maturita-vysoká škola. Naš škola je zapojena do mnoha projektů - Erasmus +, Šablony, Sdílení v digitálních technologiích...Je členem Společenství evropských zahradnických škol.

  • 41-52-H/01 Zahradník

Tříletý obor vzdělání zaměřený na osvojení základních prací v zahradnických odvětvích. Obor je možné studovat také formou jednoletého zkráceného studia.

  • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Studium je zaměřeno na všeobecně vzdělávací předměty přírodovědného charakteru. Obor je určen pro ty uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách a zajímají se o biologii, ekologi,  chemii. Zároveň jsou absolventi tohoto oboru připravováni prostřednictvím odborných i volitelných předmětů pro život a pracovní uplatnění ve společnosti vyznávající strategii udržitelného rozvoje.

  • 41-44-M/01 Zahradnictví

Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.Vedle odborných zahradnických předmětů jakými jsou květinářství, sadovnická tvorba, floristika, ovocnictví a zelinářství, je věnována pozornost také předmětům s ekonomickým zaměřením. Obor je možné studovat také formou dvouletého zkráceného studia.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, při jejich zpracování využívá výpočetní techniku. Je připraven i pro práci v terénu.

  • 41-44-L/51 Zahradnictví

 Odborné denní dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletého oboru vzdělání Zahradník, ukončené maturitní zkouškou. Studium je profilováno do dvou větví - sadovnická tvorba, floristický design.      

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

16-01-M/01 - Ekologie a životní prostředí
(ŠVP: Ekologie a životní prostředí)
41-44-M/01 - Zahradnictví
(ŠVP: Zahradnictví)
78-42-M/05 - Přírodovědné lyceum
(ŠVP: Přírodovědné lyceum)
41-44-L/51 - Zahradnictví
(ŠVP: Zahradnictví - nástavbové studium)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Zahradník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 10. místo - ústřední kolo Ekologická olympiáda

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
24. 2. 2020 - 26. 2. 2020
11. 2. 2014 - 13. 2. 2014
12. 1. 2010 - 15. 1. 2010
7. 3. 2007 - 8. 3. 2007
1. 11. 2004 - 4. 11. 2004
3. 10. 2000 - 6. 10. 2000
Projekt podporují: