škola | Vyškov (okres Vyškov)

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov je moderním výchovně vzdělávacím zařízením poskytující velmi vysokou úroveň středoškolského vzdělání ukončeného maturitní zkouškou.

Škola je státní, studium je bezplatné. Na gymnáziu je otevírán 4letý a 8letý studijní obor s všeobecným zaměřením. Na SOŠ jsou otevírané dva odborné 4leté studijní obory: obchodní akademie a praktická sestra. Žáci všech oborů jsou vyučováni ve spojených budovách na Komenského ulici 5 a 7, které leží v samém centru Vyškova.

Od příštího školního roku otevíráme třetí ročník specializované třídy osmiletého gymnázia OZON s rozšířenou vzdělávací nabídkou se zaměřením na projektovou výuku, interaktivní výuku, metodu CLIL, kritické myšlení a blokovou výuku oborově zaměřenou na přírodní a humanitní vědy.

Součástí školy jsou moderní učebny plně vybavené počítači, dataprojektory a ozvučením. Ve škole je bezplatná WIFI síť pro zaměstnance i žáky. Odborné učebny jazyků, informatiky, matematiky, biologie, chemie, fyziky, ošetřovatelství, psychologie a učebny odborných ekonomických předmětů jsou vybaveny mnoha moderními speciálními didaktickými pomůckami určenými pro výuku těchto předmětů. Praktická výuka a praxe žáků probíhá v laboratořích školy, ve vyškovské nemocnici, v soukromých i státních ekonomicky zaměřených firmách.

Výuka jazyků má na škole vysokou úroveň a dlouhodobou tradici. Žákům nabízíme výuku anglického, francouzského, německého, ruského, španělského a latinského jazyka. Během studia mohou žáci získat mezinárodně uznávané certifikáty osvědčující úroveň znalosti cizího jazyka.

Škola každoročně pro žáky organizuje tuzemské odborné exkurze, zahraniční výukově vzdělávací zájezdy zejména do zemí Evropské unie a udržuje čilé mezinárodní kontakty včetně výměnných pobytů s partnerskými školami v Rakousku, Španělsku, Německu, Rusku, na Slovensku a v Japonsku.

Žáci školy se pravidelně zapojují do řešení národních i mezinárodních projektů. Účastní se vědomostních, odborných, sportovních a uměleckých soutěží, ve kterých dosahují trvale vynikajících výsledků a příkladně reprezentují školu.

Naše škola je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze, fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Úzce spolupracujeme také s Mendelovou Univerzitou v Brně.

            Při škole pracuje Centrum dalšího vzdělávání, které zabezpečuje doplňkové vzdělávání žáků i veřejnosti. Organizuje zejména jazykové a odborné semináře a kurzy, letní školy jazyků s rodilými mluvčími, přípravu na státní přijímací zkoušky.  Od září 2017 každoročně otevíráme Univerzitu třetího věku pro seniory.

Díky kvalitní výuce, odborné praxi, široké nabídce oborů a bohatým školním i mimoškolním aktivitám připravuje Gymnázium a SOŽE Vyškov žáky pro další studium na VŠ, VOŠ a pro úspěšné zapojení do praxe zejména v oblasti zdravotnictví a ekonomiky.

 

Video o škole:

https://youtu.be/i9iBFQXPixE

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: ŠVP gymnázia)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: ŠVP gymnázia)
53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: ŠVP Praktická sestra)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: ŠVP Obchodní akademie)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 4.5
1. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
5. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
2018 11
1. místo - ústřední kolo Astronomická olympiáda AB
1. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
218. místo - mezinárodní kolo Mezinárodní fyzikální olympiáda
2017 7.5
2. místo - ústřední kolo Astronomická olympiáda AB
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
25. 2. 2020 - 28. 2. 2020
5. 12. 2011 - 8. 12. 2011
12. 1. 1999 - 14. 1. 1999
Projekt podporují: