škola | Olomouc (okres Olomouc)

Moravská střední škola s.r.o.

Moravská střední škola s.r.o. v Olomouci je největší soukromou školou v Olomouckém kraji  s kapacitou 650 žáků.

Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech 82-41-M/05 Grafický design, 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba v zaměření prostorový design, 66-41-L/01 Obchodník   65-41-L/01 Gastronomie a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání v zaměření Cestovní ruchÚčetní a daňový specialista nebo Nová média a marketingová komunikace.

V oborech Obchodník a Gastronomie lze od 1. 9. 2021 ve 3. ročníku vykonat učňovskou závěrečnou zkoušku, získat výuční list a pak dále pokračovat ve 4. ročníku k maturitě. 

Dále škola nabízí střední vzdělání s výučním listem v oborech 66-52-H/01 Aranžér, 66-51-H/01 Prodavač a 65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař nebo číšník-barman.

V 2008 se Moravská střední škola s.r.o. v Olomouci stala  autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Z8jemci zde mohou složit úplnou profesní kvalifikaci pro obor Kuchař-číšník nebo Specialista maloobchodu může absolvent vykonat závěrečnou učňovskou zkoušku a získat výuční list. Od r. 2017 lze ve škole složit rovněž úplnou profesní kvalifikaci Aranžér v maloobchodu.

Od roku 2006/7 se škola zapojuje do projektů, ať už pod hlavičkou Národního ústavu pro vzdělávání -Kvalita 1, Kvalita 2, MOV, nebo Klub škol UNESCO. Dále od r. 2013 realizuje své projekty - Life Long Learning, Erasmus+ nebo Ecvet. Kromě těchto projektů se škola od r. 2012 rovněž zapojuje do projektů EU peníze školám.

Podrobnější informace k jednotlivým oborům, počtu přijímanách žáků a další najdete na webu školy: www.moravskastredni.cz, sociálních sítích školy - facebooku a instagramu nebo i na odkazu https://www.stredniskoly.cz/skola/600019349.html.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Ekonomika a podnikání, zaměření Účetní a daňový specialista nebo Cestovní ruch nebo Nová média a marketingová komunikace)
82-41-M/03 - Scénická a výstavní tvorba
(ŠVP: Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design)
82-41-M/05 - Grafický design
(ŠVP: Grafický design)
65-41-L/01 - Gastronomie
(ŠVP: Gastronomie)
66-41-L/01 - Obchodník
(ŠVP: Obchodník, zaměření Management a marketing)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 11. 2019 - 20. 11. 2019
11. 6. 2014 - 13. 6. 2014
7. 2. 2012 - 9. 2. 2012
5. 3. 2008 - 13. 3. 2008
24. 4. 2006 - 28. 4. 2006
25. 4. 2000 - 28. 4. 2000
Projekt podporují: