škola | Boskovice (okres Blansko)

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p.o.

Škola má dlouholetou tradici, založena byla roku 1887. Je situována v klidné části města Boskovice, které je spádovým centrem oblasti. Škola poskytuje střední a vyšší odborné vzdělávání, je Centrem celoživotního vzdělávání.  V současnosti má necelých 750 žáků a studentů 

 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

Střední vzdělávání s výučním listem 

 

Vyšší odborné vzdělávání 

3leté denní studium, s výjimkou oboru informační technologie, navazuje na všechny obory na střední škole

  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
  • 63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví
  • 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání
  • 65-43-N/01 Cestovní ruch
  • 43-31-N/01 Fyzioterapie zvířat

Škola nabízí 

klidné a vlídné prostředí školy ● celodenní stravování ● ubytování v domově mládeže ● 13 učeben výpočetní techniky ● Wi-Fi připojení pro žáky ● výuku ICT pro získání Certifikátu ECDL ● akreditované testovací středisko ECDL ● výuku podle standardu Cisco Networking Academy s možností získání celosvětově uznávaného certifikátu ● členství v Microsoft IT Akademii - bezplatné licence na SW i na domácí PC žáků ● výuku s podporou e-learningu ● chemickou, biologickou a veterinární laboratoř ● akreditované pracoviště pro práci s pokusnými zvířaty ● praxi na smluvních pracovištích ● spolupráci s Akademií věd ● ZOO centrum ● kurzy vyřezávání ovoce, studené kuchyně, sommeliérský, barmanský, baristů ● přípravu a vykonání státní zkoušky z grafických disciplín● práci ve fiktivních firmách ● informační centrum s knihovnou, vybavené PC, scannerem a tiskárnou ● účast na zahraničních praxích (Itálie, Švýcarsko) ● zapojení do projektů EU, soutěží a přehlídek ● doplňkové vzdělávací aktivity (semináře k maturitní zkoušce, kynologii, chov koní, myslivost, programování) ● nově vybudované učebny pro zdravotnické obory ● zájmové kroužky-hudební, dramatický, sportovní ● vlastní posilovnu, sportovní a kulturní vyžití ● úzkou spolupráci s firmami v regionu a s vysokými školami ● dobrou uplatnitelnost na trhu práce ● lyžařský kurz v Alpách ● turistický kurz - Chorvatsko

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: 18-20-M/01 Informační technologie)
43-41-M/01 - Veterinářství
(ŠVP: Veterinární prevence)
53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Ekonomika a informatika)
65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: Hotelnictví a turismus)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Zahradník)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař-číšník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 5
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
6. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
2018 8.5
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
2017 2
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
13. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
12. 4. 2018 - 26. 4. 2018
3. 10. 2012 - 4. 10. 2012
20. 3. 2012 - 23. 3. 2012
25. 11. 2008 - 28. 11. 2008
10. 3. 2004 - 12. 3. 2004
17. 2. 1999 - 19. 2. 1999
2. 9. 1998 - 2. 9. 1998
Projekt podporují: